Връщане и замяна

Отказ

Моля, пазете касовия си бон (платежен документ). Той е Вашата гаранция!

Имате право да се откажете от настоящия договор, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причини за това в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата на получаването на стоката.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, съгласно с Общите ни условия, като предоставите всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

Можете да използвате приложения формуляр за връщане/замяна на закупена стока: Връщане_или_Замяна

За да спазите срока за отказ, е достатъчно да попълните и да изпратите по електронен път формуляра за отказ, преди изтичането на срока за отказ. В тези случаи ние незабавно Ви изпращаме потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

Ние не носим отговорност в случай, че не желаете да упражните правото си на отказ от договора по посочения по-горе метод. В случай на отказ от страна на Потребителя да ни уведоми за решението си, ние имаме право да откажем изпълнението на следваща поръчка или да поискаме предварително плащане на сумата по банков път.

Ние запазваме правото си за отказ на изпълнение на поръчка, направена от Потребител, който нееднократно и умишлено, повече от веднъж отказва да вземе пратката си, не попълва Формуляр за отказ от договора и не ни информира по никакъв начин за решението си. В тези и други случаи на нелоялни практики от страна на Потребителя, ние запазваме правото си да изискваме предварително плащане на направените поръчки по банков път.

Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка, задължително заедно с касовата бележка, стоковата разписка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на нас или на упълномощено, от нас, лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

При замяна потребителят заплаща куриерските услуги и в двете посоки за своя сметка.

При връщане потребителят заплаща куриерската услуга за своя сметка.

Действие на отказа

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без неоправдано забавяне в срок 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаването на върнатата от вас стока от Доставчика. Възстановяването на сумата ще извършим в 14 дневен срок по предоставената от потребителя банкова сметка.

Ние възстановяваме суми за върнати стоки от Потребителя само и единствено по банков път.

Не възстановяваме суми с наложен платеж или други методи.

Потребителят следва да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане при  нас.

Върнатата стока трябва да е в оригиналната си опаковка, да не е употребявана и да не е нарушен нейният търговски вид (напр. разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и др.) и да е придружена с всички съпътстващи я документи – касова бележка, стокова разписка, фактура, ако има такава и др.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

В случай че Потребителят не изпълни задължението си по връщане на стоката, без да ни уведоми за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

РЕКЛАМАЦИИ

Задължение на клиента (получателя) е да отвори доставената пратка в момента на нейното получаване, в присъствие на куриера и да провери за щети по пратката или липси от нейното съдържание, които се дължат вследствие на транспортирането.

Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, с който се попълва констативен протокол в три еднообразни екземпляра. Клиентът (получателят на пратката) е длъжен да изисква оригинала и копие от протокола, след което да се свърже с наш представител за завеждане на рекламацията. Ние се ангажираме с безплатна подмяна на повредения/липсващия артикул или възстановяване на заплатената от клиента сума, само след предоставянето на протокола от страна на клиента.

Ние не носим отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.
Ние не носим отговорност за разлика в размера до 2 см.
Ние не носим отговорност за естественото износване на стоките.

Можете да поискате обезщетение в рамките на законовата гаранция, предоставяна от правото на ЕС, ако дадена стока:

  • не съответства на описанието;
  • има различни характеристики от рекламирания или показания на клиента модел;
  • не е годна за употреба (за обичайна употреба или за специална употреба, за която клиентът е направил поръчката и тя е приета);
  • не притежава обичайните качества и характеристики за продуктите от същия вид;

В зависимост от естеството на несъответствието можете да поискате замяна на конкретния артикул за същия, без дефекти или в друг размер или цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената цена.

Можем да Ви предложим замяната артикула със съвсем друг артикул като доплатите, ако другият артикул е по-скъп. Може да бъде заменено и за два артикула на същата цена или да бъде възстановена разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Вас цена.

Възстановяване сумата на върнатата стока става по следния ред: Веднага щом получим върнатия артикул и се уверим, че НЕ е с нарушена цялост, не е носен, пран, гладен, не са правени опити за отстраняване на дефекта, ако има такъв, че ИМА запазен търговски вид и е с придружаващите го всички етикети и опаковки, ние ще преведем обратно сумата по банков път; Възстановяването на сумата се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 14 работни дни.

Вземи 10% отстъпка
Абонирайте се за бюлетин и вземете 10% отстъпка. Научете първи за най-новите оферти, промоции и продукти!
    АБОНИРАЙ СЕ
    Не, благодаря!